G-71JYJ3V6DC

Danh mục: Tin học cơ bản

25 Tháng Tám, 2023
Sử dụng Internet cơ bản Câu 1: Internet có nghĩa là? A. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các máy tính được liên kết với nhau B. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính trong một
22 Tháng Mười Hai, 2022
Câu hỏi lý thuyết kỹ năng tin học NEU chuẩn IC3, trắc nghiệm IC3. trắc nghiệm IC3 đại học kinh tế quôc dấn
11 Tháng Ba, 2022
Đề cương thi môn ICT, hệ từ xa đại học KTQD
11 Tháng Mười, 2022
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
8 Tháng Năm, 2022
Đề cương Nhập môn Internet và E-learning. Trắc nghiệm ICT
9 Tháng Mười, 2023
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.