G-71JYJ3V6DC

Danh mục: Văn bản quy phạm pháp luật

16 Tháng Ba, 2023
BỘ TƯ PHÁP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
16 Tháng Ba, 2023
CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng
16 Tháng Ba, 2023
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29
23 Tháng Mười Hai, 2022
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHÍNH GHI TRÊN VĂN BẰNG VÀ PHỤ LỤC VĂN BẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
21 Tháng Mười Hai, 2022
Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật số: 92/2015/QH13
21 Tháng Mười Hai, 2022
Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật Dân sự