G-71JYJ3V6DC

Danh mục: Ngành Ngôn Ngữ Anh từ xa HOU

18 Tháng Bảy, 2023
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
18 Tháng Bảy, 2023
QUỐC HỘI ——–   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 12/2012/QH13   Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,