G-71JYJ3V6DC

Danh mục: TVU

13 Tháng Mười Hai, 2022
lý thuyết lôgic, lý thuyết tổ hợp và lý thuyết đồ thị. Nghiên cứu các bài toán, các thuật toán có tính ứng dụng thực tế như bài toán cái túi, bài toán người du lịch, bài toán tìm lịch gia công..., đồng thời trình bày thuật toán biểu diễn đồ thị trên máy tính.
13 Tháng Mười Hai, 2022
Đè cương trắc nghiệm các kiến thức cơ sở liên quan đến hệ điều hành như quản lý tiến trình, bộ nhớ, bộ xử lý, bộ nhớ ngoài